Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

Zespół Szkół im. Jana Pawła II znajduje się na działkach geodezyjnych położonych w obrębie ulic Kościuszki, Rzemieślnczej i Sterego Urzędu o numerach 1117/1, 1117/3, 1117/4, 1119, 1120 na których znajdują sie dwa budynki szkoły oraz budynek Hali Sportowej im. Romana Bruskiego.