Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w dniach: od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 13.00 do 15.00.

Podczas nieobecności Dyrektora Szkoły skargi i wnioski przyjmują wicedyrektorzy.