Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej, informacje publiczne nie zamieszczone na stronie podmiotowej BIP ZS w Czersku, mogą być udostępnione na pisemny wniosek.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf